Вход в систему Поиск по сайтуОтправить сообщение по электронной почте

Технології, секрети, рецепти

 
   


СП 31-105-2002. 5. Фундаменти, стіни підвалів, підлоги по грунту.

Подразделы материала "СП 31-105-2002. 5. Фундаменти, стіни підвалів, підлоги по грунту.":

5.1. Загальні вимоги до конструкції

5.2. Підготовка майданчика

5.3. Глибина закладення і розміри фундаментів

5.4. Стіни підвалів і технічного підпілля

5.5. Колони, стовпи і пілястри

5.6. Пол по грунту в підвалах і покриття грунту в підпіллях

5.7. Дренаж фундаментів і поверхневий дренаж

5.8. Вологоізоляція та гідроізоляція підвалів і технічного підпілля

5.9. Захист від грунтових газів

5.10. Зворотне засипання

СНіП 31-02 пред'являє до фундаментів, стін підвалів і підлогах по грунту вимоги по міцності і деформативності при розрахункових значеннях впливів і навантажень, довговічності. Стіни опалюваних підвалів і підлоги по грунту повинні відповідати також вимогам по опору теплопередачі з умов енергозбереження, на захист від проникнення всередину конструкції атмосферної та грунтової вологи та повітря, щодо запобігання накопичення конденсату водяної пари усередині конструкції, а також щодо захисту приміщень будинку від проникнення грунтових газів .

Вимоги до забезпечення теплоізоляції, захисту від воздухопроницанию і паропроникненню наведені в розділі 9.

5.1. Загальні вимоги до конструкції

5.1.1 Підстави і фундаменти будинків повинні задовольняти вимоги СНіП 2.02.01, а при будівництві будинків в умовах поширення вічній грунтів - вимогам СНиП 2.02.04.

5.1.2 Фундаменти на природній основі слід влаштовувати з монолітного бетону, збірних бетонних блоків або кам'яної кладки.

5.1.3 Фундаменти слід влаштовувати під стінами, колонами, пілястрами, камінами і димовими трубами. Допускається не передбачати розширення підошви фундаменту під монолітними бетонними стінами підвалу, якщо не перевищується розрахунковий опір грунту.

5.1.4 Вимоги до матеріалів

5.1.4.1 Монолітні бетонні конструкції повинні зводитися з важкого бетону класу по міцності на стиск не нижче В 12,5.

5.1.4.2 Марка бетону по морозостійкості повинна бути не нижче необхідної СНиП 2.03.01 для відповідних кліматичних умов району будівництва.

5.1.4.3 При влаштуванні фундаментів і стін підвалів слід використовувати цементні розчини марки по міцності на стиск не нижче М 100 і марки за морозостійкістю не нижче F 25.

5.2. Підготовка майданчика

5.2.1 З майданчика під забудову будинку повинні бути видалені родючий шар грунту і рослинність, включаючи коріння, пеньки і деревні відходи, а також сміття.

5.2.2 На ділянках, заражених мурахами (вирубки, просіки тощо), після корчування пнів грунт слід видалити на глибину не менше 300 мм.

5.2.3 Дно котлованів, траншей, ям для влаштування фундаментів (надалі - котлованів) повинно бути зачищено до грунту з непорушеною структурою.

Якщо по проекту під фундаментом розташовується траншея з прокладеними комунікаціями, то вона повинна бути заповнена утрамбованим грунтом або бетоном класу не менше В 7,5 до позначки підошви фундаменту.

5.2.4 У період будівництва будинку слід передбачити заходи щодо відведення підземних і поверхневих вод з котлованів. У зимовий час не допускається промороження грунтів підстав.

5.2.5 У разі необхідності на майданчику під забудову будинку повинні бути передбачені заходи для захисту від підземних і поверхневих вод, до яких відносяться вертикальне планування території і влаштування дренажу.

5.3. Глибина закладення і розміри фундаментів

5.3.1 Глибину закладення і розміри фундаментів на природній основі слід приймати у відповідності з вимогами СНіП 2.02.01.

Таблиця 5-1

Кількість перекриттів (поверхів)

Мінімальна ширина стрічкового

фундаменту, мм

Мінімальна площа підошви фундаменту під колони при кроці 3 м, м2

під зовнішні стіни

під внутрішні стіни

1

2

3

250

350

450

200

350

500

0,4

0,75

1,0

Примітки:

 1. Мінімальна ширина стрічкового фундаменту під зовнішні стіни будинку, облицьовані кам'яної (цегляною) кладкою по дерев'яному каркасу, повинна прийматися за даною таблицею плюс 65 мм для облицьованої стіни першого поверху і по 65 мм для кожного наступного поверху будинку.
 2. Площа підошви фундаментів під колони, розташовані з кроком, відрізняється від наведеного в таблиці, повинна прийматися пропорційно зменшенню або збільшенню кроку колон.
 3. У разі опису фундаменту на дренірующіе грунти при розташуванні рівня підземних вод під підошвою фундаменту в межах глибини, меншої ширини фундаменту, табличні значення слід збільшувати в два рази

5.3.2 Допускається влаштування малозаглиблених фундаментів відповідно до вимог СНіП 2.02.01.

5.3.3 При наступних умов мінімальні розміри фундаментів на природній основі допускається приймати за таблиці 5-1: проліт балок перекриття, що спираються на фундаменти (стіни підвалів), не перевищує 4,9 м; розрахункові рівномірно розподілені навантаження на перекриття не перевищують 2,4 кПа; розрахунковий опір грунтів не менше 75 кПа.

5.3.4 При необхідності влаштування східчастих фундаментів на схилах довжина горизонтальних ділянок ступеневої фундаменту повинна бути не менше, а різниця відміток сусідніх ділянок не більше 600 мм.

5.3.5 Для одноповерхових каркасних будинків можуть влаштовуватися стовпчасті фундаменти. Без спеціального розрахунку вони повинні бути розташовані по периметру каркаса з кроком не більше 3,5 м. Відношення висоти стовпчастого фундаменту до меншого розміру підошви фундаменту повинна бути не більше трьох.

5.3.6 У разі небезпеки зсуву грунтових мас при їх обводнюванні в проекті необхідно передбачати конструктивні заходи, що зменшують вплив зсуву грунту на конструкції будинку.

5.4. Стіни підвалів і технічного підпілля

5.4.1 Зовнішні стіни підвалів і технічного підпілля (далі - підвалів) повинні бути розраховані на горизонтальний тиск грунту з зовнішнього боку стіни.

5.4.2 При розрахунку стін підвалів на горизонтальний тиск грунту стіна вважається має бокове обпирання (опертої поверху), якщо балки перекриття спираються на верх стіни підвалу (у тому числі при кріпленні конструкцій перекриттів анкерними болтами).

Якщо в стіні підвалу є проріз довжиною більше 1,2 м або кілька отворів, загальна довжина яких перевищує 25% довжини стіни, а армування по контуру прорізів не передбачено, то що знаходиться під прорізом частина стіни підвалу вважається не має бічного опертя.

За умови, що ширина простінків менше ширини прорізів, загальна довжина таких отворів і простінків повинна вважатися як довжина одного отвору.

5.4.3 Стіни підвалів влаштовують з монолітного бетону, збірних бетонних блоків або кам'яної (цегельною) кладки.

Збірні бетонні блоки повинні бути виготовлені з бетону класу не нижче В 12,5 і відповідати вимогам ГОСТ 6133 або ГОСТ 13579.

5.4.4 За умов по 5.3.3 мінімальні значення товщини стін підвалів, що сприймають горизонтальне тиск грунту, залежно від висоти підвалу і матеріалу стін допускається приймати по таблиці 5-2.

5.4.5 У місцях монтажу майданчиків обпирання для балок перекриття товщина стіни підвалу на верхній ділянці може бути зменшена до 90 мм. При цьому висота ділянки стіни із зменшеною товщиною повинна бути не більше 350 мм.

5.4.6 У разі облицювання зовнішніх стін будинку цегляною кладкою допускається продовжувати цю облицювання на надземну частину стіни підвалу. При цьому товщина надземної частини цих стін на облицьованих ділянках може бути зменшена до 90 мм.

Облицювальна цегляна кладка повинна кріпитися до стіни підвалу металевими стяжками, що розташовуються з кроком не більше 200 мм по вертикалі і не більше 900 мм по горизонталі. Зазор між стіною підвалу і облицюванням повинен бути заповнений будівельним розчином.

5.4.7 Позначка верху зовнішніх стін підвалів повинна бути не менш ніж на 150 мм вище планувальної позначки землі.

Якщо зовнішні стіни першого поверху мають дерев'яну обшивку або штукатурку по дерев'яній обрешітці, відстань від низу обшивки (штукатурки) до рівня планування має становити не менше 250 мм.

Таблиця 5-2

Матеріал стіни підвалу або цоколя

Мінімальна товщина стіни, мм

Максимальна висота грунту над позначкою підлоги по грунту підвального приміщення або покриття грунту в підпіллі, м

Стіна без бічного спирання

Стіна з боковим обпиранням

Монолітний бетон міцністю не менше В 12,5

150

200

250

300

0,80

1,20

1,40

1,50

1,50

2,15

2,30

2,30

Монолітний бетон міцністю не менше В15

150

200

250

300

0,80

1,20

1,40

1,50

1,80

2,30

2,30

2,30

Кам'яні і бетонні блоки

140

190

240

290

0,60

0,90

1,20

1,40

0,80

1,20

1,80

2,20

5.4.8 У зовнішніх стінах підвалів з монолітного бетону або кам'яної кладки довжиною понад 25 м слід передбачати деформаційні шви, розташовувані на відстані не більше 15 м один від одного, а також у місцях перепаду висоти будинку. Конструкція деформаційних швів повинна перешкоджати проникненню вологи всередину підвальних приміщень.

5.4.9 Внутрішні стіни та перегородки в підвалах повинні відповідати вимогам розділу 7.

5.5. Колони, стовпи і пілястри

5.5.1 Загальні положення

5.5.1.1 Вимоги цього підрозділу поширюються на колони, стовпи (з кам'яної кладки) і пілястри, підтримують прогони перекриттів підвальних приміщень, що несуть навантаження не більше ніж від двох перекриттів, а також на колони (стовпи), що підтримують даху автостоянок. У випадках, коли перераховані умови, а також умови по 5.4.3 не дотримуються, розміри перерізу опор для перекриття над підвалом (цокольним поверхом) і вимоги до вузлів обпирання прогонів слід визначати розрахунком , що враховує зусилля в елементах каркаса, що виникають від усіх видів впливів, в тому числі вітрових. Рекомендується, якщо умови планування підвалу (цокольного поверху) це дозволяють, розміщувати в їх приміщеннях несучі внутрішні стіни, на які в цьому випадку будуть спиратися перекриття.

5.5.1.2 Колони (стовпи) повинні бути закріплені в центрі фундаментів. Конструкція колон повинна забезпечувати їх зв'язок з спиралися б на них елементами конструкцій перекриття.

5.5.1.3 Зовнішні колони (стовпи) повинні бути заанкерувати у фундаментах і з'єднані з конструкціями перекриттів за допомогою анкерних болтів.

5.5.1.4 Дерев'яні колони при їх установці повинні відділятися від бетону поліетиленовою плівкою або покрівельним матеріалом.

5.5.1.5 Сталеві колони слід застосовувати в будинках висотою не більше двох поверхів.

5.5.2 Розміри колон

5.5.2.1 Розміри поперечного перерізу колон (стовпів) при навантаженнях по 5.5.1 повинні становити не менше:

 • для колон із сталевих труб - зовнішній діаметр 73 мм, товщина стінки 4,8 мм;
 • для дерев'яних колон круглого перетину - діаметр 184 мм; прямокутного перерізу - 140 х 140 мм;
 • для монолітних бетонних колон круглого перетину - діаметр 230 мм; прямокутного перерізу - 200 х 200 мм;
 • для стовпів з кам'яної кладки - 288 х 288; 190 х 390 мм.

Допускається застосування сталевих колон прямокутного або квадратного перетину, мінімальні розміри яких повинні визначатися з розрахунку.

5.5.2.2 Ширина верхніх опорних плит колон повинна бути не менше спираються на них елементів перекриття. Допускається не влаштовувати верхню опорну плиту для металевої колони, якщо на колону спирається металева балка і конструктивно передбачено їх з'єднання.

5.5.3 Пілястри повинні влаштовуватися в стінах підвалів, що мають товщину не більше 140 мм, в місцях обпирання елементів перекриття. Пілястри повинні бути надійно з'єднані зі стіною підвалу по всій висоті.

5.5.4 Верхня частина стін підвалів і пілястр висотою не менше 200 мм у місцях обпирання елементів перекриття повинна мати суцільне розтин.

5.6. Пол по грунту в підвалах і покриття грунту в підпіллях

5.6.1 Вимоги цього підрозділу поширюються на підлоги, що не є несучим елементом фундаментів і влаштовуються у вигляді монолітної бетонної плити, покладеної на грунт природної підстави або на підстильний шар.

5.6.2 Підстильний шар підлоги по грунту з утрамбованого щебеня або грубозернистого піску повинен бути товщиною не менше 100 мм. Вміст часток розміром менше 4 мм в цьому шарі повинен бути не більше 10% за масою.

5.6.3 Допускається не влаштовувати підстильний шар під підлогами автостоянок, а також терас, якщо грунтові гази не становлять небезпеки.

5.6.4 проникнення води під підлоги по грунту повинно запобігати вертикальним плануванням території та пристроєм дренажу.

5.6.5 При наявності гідростатичного тиску підземних вод під підлогами бетонну плиту слід розраховувати на сприйняття гідростатичного тиску.

5.6.6 Між бетонною плитою підлоги і підставою слід укладати матеріал, що перешкоджає зчепленню бетону плити з основою (наприклад, поліетиленову плівку).

5.6.7 Дерев'яні підлоги, влаштовуються по бетонній плиті, повинні бути виконані з пиломатеріалів, захищених від гниття відповідно до вимог СНіП 2.03.11.

5.6.8 Підлоги по грунту в опалювальних підвалах повинні складатися з:

 • монолітної бетонної плити завтовшки не менше 50 мм;
 • поліетиленової плівки товщиною не менше 0,15 мм.

5.6.9 Покриття грунту в підпіллях, а також у неопалюваних підвалах рекомендується влаштовувати з:

 • шару асфальту товщиною не менше 50 мм;
 • монолітної бетонної плити завтовшки не менше 100 мм;
 • шару рулонного гідроізоляційного або покрівельного матеріалу або шару поліетиленової плівки товщиною не менше 0,15 мм.

5.7. Дренаж фундаментів і поверхневий дренаж

5.7.1 Дренаж під підошвою фундаментів зовнішніх стін будинку, зовнішніх стін підвалів або підпілля, а також під підлогами по грунту може бути здійснений за допомогою дренажних труб або шляхом влаштування дренажного шару.

5.7.2 Дренажні труби і дренажний шар повинні укладатися на грунт з непорушеною структурою або на утрамбовану підготовку.

5.7.3 Дренажні труби слід укладати з зовнішньої сторони фундаменту або під підлогами по грунту таким чином, щоб верх труб знаходився нижче бетонної плити підлоги по грунту.

5.7.4 Укладені дренажні труби збоку і зверху на висоту не менше 150 мм повинні засипатися дренувальним матеріалом (щебенем або грубозернистим піском) із вмістом частинок розміром менше 4 мм не більше 10% за масою. Товщина цього шару під підошвою фундаменту повинна бути не менше 125 мм, а в плані шар повинен виступати на 300 мм за зовнішні грані фундаменту. На зволожених будівельних майданчиках, де частина матеріалу дренажного шару втапливают в грунт, слід збільшувати товщину цього шару з таким розрахунком, щоб товщина незабруднене грунтом основи шару склала не менше 125 мм.

5.8. Вологоізоляція та гідроізоляція підвалів і технічного підпілля

5.8.1 Загальні положення

5.8.1.1 Зовнішні поверхні стін підвалів і технічного підпілля, а також підлоги по грунту повинні мати шари:

 • вологоізоляції, якщо планувальна позначка землі знаходиться вище рівня грунту з внутрішньої сторони стіни підвалу;
 • гідроізоляції, якщо існує загроза виникнення гідростатичного тиску підземних вод.

5.8.1.2 Покриття підземних споруд (каналів, колодязів, стічних резервуарів) повинні мати гідроізоляцію для запобігання попадання води всередину споруд.

5.8.1.3 Для пристрою вологоізоляції або гідроізоляції застосовують рулонні покрівельні та гідроізоляційні матеріали, що задовольняють вимогам ГОСТ 30547, або покрівельні та гідроізоляційні мастики, що задовольняють вимогам ГОСТ 30693.

5.8.1.4 До пристрою влагоізоляціонних або гідроізоляційних шарів зовнішні поверхні стін підвалів повинні бути оштукатурені цементним розчином товщиною не менше 6 мм. При цьому на стінах з монолітного бетону всі поглиблення і нерівності, що залишилися після розпалублення, повинні бути закладені цементним розчином урівень з поверхнею бетону.

Штукатурний шар повинен бути з'єднаний викружкі з фундаментом в місці обпирання на нього стіни.

5.8.2 Пристрій вологоізоляції

Просмотров: 78246 · Комментарии · Версия для печати

Другие материалы:

Внимание! © X51.project 2007-2018гг.
Дозволяється копіювання та інше використання матеріалів сайту при умові встановлення гіперпосилання, не забороненої до індексації пошуковими системами, на матеріал або головну сторінку сайту Технології, секрети, рецепти.
 
Вверх | Технології, секрети, рецепти | Администрирование | Контакты | Поиск | Карта раздела
Захист деревини | Дугове зварювання та різання металів | Столярні роботи | Арматура. Арматурні роботи.